Cửa thép vân gỗ KG-41.03.K-2TK-1

Cửa thép vân gỗ koffmann 4 cánh lệch khoét ô kính Ninh BÌnh

Mã sản phẩm: KG-41.03.K-2TK-1 Cửa thép vân gỗ koffmann 4 cánh lệch khoét ô kính, 2 ô thoáng kính tại Ninh BÌnh VẬT LIỆU CẤU TẠO Thép mạ điện chống han gỉ, thép làm khung dày 1.4mm, thép làm cánh dày 0.8mm BỀ MẶT Sơn tĩnh điện, phủ phim vân gỗ Chiều dày cánh cửa: 50mm […]

Cửa thép vân gỗ KG-41.01.03A-2TK

Cửa thép vân gỗ 4 cánh lệch 2 ô thoáng kính Ninh Bình

 Mã sản phẩm: KG-41.01.03A-2TK VẬT LIỆU CẤU TẠO Thép mạ điện chống han gỉ, thép làm khung dày 1.4mm, thép làm cánh dày 0.8mm BỀ MẶT Sơn tĩnh điện, phủ phim vân gỗ Chiều dày cánh cửa: 50mm Kích thước khuôn cửa: 85/130mm Kích thước thông thủy: 3410 x 2120mm Kích thước ô chờ: 3500 x […]

Cửa thép vân gỗ KG-41.04.04A-2NC

Cửa thép vân gỗ koffmann 4 cánh lệch 2 ô nan chớp Ninh Bình

Mã sản phẩm: KG-41.04.04A-2NC Mẫu cửa thép vân gỗ koffmann 4 cánh lệch 2 ô nan chớp Ninh Bình VẬT LIỆU CẤU TẠO Thép mạ điện chống han gỉ, thép làm khung dày 1.4mm, thép làm cánh dày 0.8mm BỀ MẶT Sơn tĩnh điện, phủ phim vân gỗ Chiều dày cánh cửa: 50mm Kích thước khuôn […]

Cửa thép vân gỗ KG-41.01.K-3TK

cửa thép vân gỗ Koffmann 4 cánh khoét kính, 3 ô thoáng kính tại Ninh Bình

Mã sản phẩm: KG-41.01.K-3TK VẬT LIỆU CẤU TẠO Thép mạ điện chống han gỉ, thép làm khung dày 1.4mm, thép làm cánh dày 0.8mm BỀ MẶT Sơn tĩnh điện, phủ phim vân gỗ Chiều dày cánh cửa: 50mm Kích thước khuôn cửa: 85/130mm Kích thước thông thủy: 3410 x 2120mm Kích thước ô chờ: 3500 x […]

Cửa thép vân gỗ KG-41.03.K-2TK

Cửa thép vân gỗ Koffmann 4 cánh lệch khoét kính Ninh Bình

Mã sản phẩm: KG-41.03.K-2TK VẬT LIỆU CẤU TẠO Thép mạ điện không gỉ, thép làm khung dày 1.4mm, thép làm cánh dày 0.8mm BỀ MẶT Sơn tĩnh điện, phủ phim vân gỗ Chiều dày cánh cửa: 50mm Kích thước khuôn cửa: 85/130mm Kích thước thông thủy: 3410 x2120mm Kích thước ô chờ: 3500 x2525mm PHỤ KIỆN […]

Cửa thép vân gỗ KG-41.01.K-2TK

Cửa thép vân gỗ Koffmann 4 cánh lệch khoét kính Ninh Bình

Mã sản phẩm: KG-41.01.K-2TK Mẫu cửa thép vân gỗ Koffmann 4 cánh lệch khoét kính Ninh Bình VẬT LIỆU CẤU TẠO Thép mạ điện không gỉ, thép làm khung dày 1.4mm, thép làm cánh dày 0.8mm BỀ MẶT Sơn tĩnh điện, phủ phim vân gỗ Chiều dày cánh cửa: 50mm Kích thước khuôn cửa: 85/130mm Kích […]

Cửa thép vân gỗ KG-41.04.K-2TK

Cửa thép vân gỗ Koffmann 4 cánh lệch khoét kính Ninh Bình

Mã sản phẩm: KG-41.04.K-2TK Mẫu cửa thép vân gỗ Koffmann 4 cánh lệch khoét kính, 2 ô thoáng kính tại Ninh Bình VẬT LIỆU CẤU TẠO Thép mạ điện chống han gỉ, thép làm khung dày 1.4mm, thép làm cánh dày 0.8mm BỀ MẶT Sơn tĩnh điện, phủ phim vân gỗ Chiều dày cánh cửa: 50mm […]

Cửa thép vân gỗ KG-42.03.03-3NC

Cửa thép vân gỗ Koffmann 4 cánh đều 3 ô nan chớp Ninh Bình

Mã sản phẩm: KG-42.03.03-3NC Mẫu cửa thép vân gỗ Koffmann 4 cánh đều 3 ô nan chớp Ninh Bình VẬT LIỆU CẤU TẠO Thép mạ điện chống han gỉ, thép làm khung dày 1.4mm, thép làm cánh dày 0.8mm BỀ MẶT Sơn tĩnh điện, phủ phim vân gỗ Chiều dày cánh cửa: 50mm Kích thước khuôn […]

Cửa thép vân gỗ KG-42.01.03-3NC

Cửa thép vân gỗ Koffmann 4 cánh đều 3 ô nan chớp Ninh Bình

 Mã sản phẩm: KG-42.01.03-3NC Mẫu cửa thép vân gỗ Koffmann 4 cánh đều 3 ô nan chớp Ninh Bình VẬT LIỆU CẤU TẠO Thép mạ điện chống han gỉ, thép làm khung dày 1.4mm, thép làm cánh dày 0.8mm BỀ MẶT Sơn tĩnh điện, phủ phim vân gỗ Chiều dày cánh cửa: 50mm Kích thước khuôn […]

Cửa thép vân gỗ KG-42.01.01-3TK

Mã sản phẩm: KG-42.01.01-3TK VẬT LIỆU CẤU TẠO Thép mạ điện không gỉ, thép làm khung dày 1.4mm, thép làm cánh dày 0.8mm BỀ MẶT Sơn tĩnh điện, phủ phim vân gỗ Chiều dày cánh cửa: 50mm Kích thước khuôn cửa: 85/130mm Kích thước thông thủy: 3410 x2120mm Kích thước ô chờ: 3500 x2525mm PHỤ KIỆN […]

ZALO - THIÊN ÂN SMART