Cửa thép vân gỗ KG-1.11-2

Cửa thép vân gỗ koffmann 1 cánh tại Ninh Bình

VẬT LIỆU CẨU TẠO Thép mạ điện chống han gỉ, thép làm khung dày 1.2mm, thép làm cánh dày 0.8mm BỀ MẶT Sơn tĩnh điện, phủ phim vân gỗ Chiều dày cánh cửa: 50mm Kích thước khuôn cửa: 85/130mm Kích thước thông thủy: 810 x 2120mm Kích thước ô chờ: 900 x 2165mm PHỤ KIỆN […]

Cửa thép vân gỗ KG-1.31

Cửa thép vân gỗ koffmann 1 cánh đơn Ninh Bình

VẬT LIỆU CẨU TẠO Thép mạ điện chống han gỉ, thép làm khung dày 1.2mm, thép làm cánh dày 0.8mm BỀ MẶT Sơn tĩnh điện, phủ phim vân gỗ Chiều dày cánh cửa: 50mm Kích thước khuôn cửa: 85/130mm Kích thước thông thủy: 810 x 2120mm Kích thước ô chờ: 900 x 2165mm PHỤ KIỆN […]

Cửa thép vân gỗ KG-1.03

Cửa thép vân gỗ Koffmann 1 cánh tại Ninh Bình

Mã sản phẩm: KG-1.03 VẬT LIỆU CẨU TẠO Thép mạ điện chống han gỉ, thép làm khung dày 1.4mm, thép làm cánh dày 0.8mm BỀ MẶT Sơn tĩnh điện, phủ phim vân gỗ Chiều dày cánh cửa: 50mm Kích thước khuôn cửa: 85/130mm Kích thước thông thủy: 810 x 2120mm Kích thước ô chờ: 900 x […]

Cửa thép vân gỗ KG-1.01

Cửa thép vân gỗ Koffmann 1 cánh tại Ninh Bình

Mã sản phẩm: KG-1.01 Cửa thép vân gỗ Koffmann 1 cánh đơn tại Ninh Bình VẬT LIỆU CẤU TẠO Thép mạ điện chống han gỉ, thép làm khung dày 1.4mm, thép làm cánh dày 0.8mm BỀ MẶT Sơn tĩnh điện, phủ phim vân gỗ Chiều dày cánh cửa: 50mm Kích thước khuôn cửa: 85/130mm Kích thước […]

Cửa thép vân gỗ KG-1.01-1NC

Cửa thép vân gỗ Koffmann 1 cánh đơn tại Ninh Bình

Mã sản phẩm: KG-1.01-1NC Cửa thép vân gỗ Koffmann 1 cánh đơn trên ô nan chớp tại Ninh Bình VẬT LIỆU CẤU TẠO Thép mạ điện chống han gỉ, thép làm khung dày 1.4mm, thép làm cánh dày 0.8mm BỀ MẶT Sơn tĩnh điện, phủ phim vân gỗ Chiều dày cánh cửa: 50mm Kích thước khuôn […]

Cửa thép vân gỗ KG-1.04-1TK

Cửa thép vân gỗ Koffmann 1 cánh tại NInh Bình

 Mã sản phẩm: KG-1.04-1TK Cửa thép vân gỗ Koffmann 1 cánh trên 1 ô thoáng kính tại NInh Bình VẬT LIỆU CẤU TẠO Thép mạ điện chống han gỉ, thép làm khung dày 1.4mm, thép làm cánh dày 0.8mm BỀ MẶT Sơn tĩnh điện, phủ phim vân gỗ Chiều dày cánh cửa: 50mm Kích thước khuôn […]

Cửa thép vân gỗ KG-1.06

Cửa thép vân gỗ Koffmann 1 cánh tại NInh Bình

Mã sản phẩm: KG-1.06 VẬT LIỆU CẤU TẠO Thép mạ điện chống han gỉ, thép làm khung dày 1.4mm, thép làm cánh dày 0.8mm BỀ MẶT Sơn tĩnh điện, phủ phim vân gỗ Chiều dày cánh cửa: 50mm Kích thước khuôn cửa: 85/130mm Kích thước thông thủy: 810 x 2120mm Kích thước ô chờ: 900 x […]

Cửa thép vân gỗ KG-1.06-1

Cửa thép vân gỗ Koffmann 1 cánh tại Ninh BÌnh

Mã sản phẩm: KG-1.06-1 VẬT LIỆU CẤU TẠO Thép mạ điện chống han gỉ, thép làm khung dày 1.4mm, thép làm cánh dày 0.8mm BỀ MẶT Sơn tĩnh điện, phủ phim vân gỗ Chiều dày cánh cửa: 50mm Kích thước khuôn cửa: 85/130mm Kích thước thông thủy: 810 x 2120mm Kích thước ô chờ: 900 x […]

Cửa thép vân gỗ KG-1.06-1TK

Cửa thép vân gỗ Koffmann 1 cánh tại NInh Bình

Mã sản phẩm: KG-1.06-1TK Cửa thép vân gỗ Koffmann 1 cánh trên 1 ô thoáng kính tại NInh Bình VẬT LIỆU CẤU TẠO Thép mạ điện chống han gỉ, thép làm khung dày 1.4mm, thép làm cánh dày 0.8mm BỀ MẶT Sơn tĩnh điện, phủ phim vân gỗ Chiều dày cánh cửa: 50mm Kích thước khuôn […]

Cửa thép vân gỗ KG-1.06-1NC

Mã sản phẩm: KG-1.06-1NC Mẫu cửa thép vân gỗ Koffmann 1 cánh đơn trên 1 ô nan chớp tại Ninh Bình VẬT LIỆU CẤU TẠO Thép mạ điện chống han gỉ, thép làm khung dày 1.4mm, thép làm cánh dày 0.8mm BỀ MẶT Sơn tĩnh điện, phủ phim vân gỗ Chiều dày cánh cửa: 50mm Kích […]

ZALO - THIÊN ÂN SMART